PROJMAN 2

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Projektového řízení". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka obsahuje vlastní texty a zejména stručně komentované odkazy na pozoruhodné české a anglické zdroje v literatuře, v časopisech a na webu. Využijte možnosti nastavení RSS čtečky k automatickému sledování aktualizace obsahu weblogu.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

27.1.05

Zajímavý aktuální zdroj poznatků o Knowledge Managementu

Všem zájemcům o Knowledge Management doporučuji, aby si proběhli obsah několika následujících www stránek:
1) Zajímavým zdrojem je demo distančního on-line kurzu týkajícího se KM:
www.idec.gr/knowmakers
2) Home page KNOW MAKERS:
http://www.knowmakers.nl/
Zde najdete velmi zajímavé stručně podané myšlenky týkající se pojetí a implementace KM.
3) Na adrese
http://knowmakers.nl/kat/
se dostanete k 17-ti bodovému auditu podmínek pro implementaci KM ve vlastní organizaci.
Cituji: "Answering the following 17 questions will result in a good understanding of the status of your organisation concerning the implementation of knowledge management. "
4) Na adrese:
http://idec.gr/knowmakers/le_uebersicht.php
najdete "Learning Module Owerview"
K těmto zdrojům jsem se dostal díky projevenému zájmu o obsah akce uspořádané dne 13. ledna 2005 v Ostravě.
Pořadatel akce, Predica, připravila CD s velmi bohatým obsahem, kterému se stručně budu věnovat v samostatné zprávě.

22.1.05

Financování ICT projektů z EU

Průzkum zájmu o spolufinancování ICT projektů z EU
najdete na adrese:
www.park.cz/NETIES
resp.:
http://www.park.cz/article.asp?itm=1022&lang=1029

TRAINING SEMINAR: THE PROJECT CIRCLE

Ve dnech 27.-28.1. se koná v Bratislavě v Hotelu Devín, Riečna 4 Bratislava,
bezplatný seminář zaměřený na přípravu návrhu ICT projektů do 4. výzvy 6. rámcového programu s názvem:
"THE PROJECT CIRCLE"
a s podtitulkem:
"Technical, Administrative, Financialand Legal Aspects of FP6 IST Project Preparation and Completion"
Program, místo konání a registrace na adrese:
www.stuba.sk/FP6Bratislava
resp. přímo na :
http://www.stuba.sk/svk1/vyskum/konferencia/FP6Bratislava.html

14.1.05

PROJMAN 2. Monitoring zpráv ze 3 el. konferencí

Je tomu již 5 let od zřízení el. konference věnované projektovému managementu ( PROJMAN) a 3 roky od zřízení dalších 2 el. konferencí věnovaných znalostnímu managementu (KNOWMAN) a procesnímu managementu (PROCESMAN) . Problematika 3 uvedených oblasti managementu se v poslední době natolik navzájem přiblížila, že je stále obtížnější rozhodovat o tom, do které el. konference aktuální zprávu zařadit. V oblasti elektronické pošty je stále více "dusno" vzhledem k rostoucímu rozsahu spamu. Z obou uvedených důvodů jsem se , jako moderátor uvedených konferencí, rozhodl zřídit tento weblog , který bude obsahovat kopie zpráv adresovaných do konferencí. Stávající konference budou fungovat ( na servech ZČU ) nadále, ale nové zájemce o členství v konferencích budu usměrňovat do tohoto nově zřízeného weblogu. Weblog podporuje týmovou práci, jeho zřizovatel může přizvat do redakce další členy. Důležitou předností je skutečnost, že weblog zajišťuje automatické generování XML souboru pro RSS čtečky. Služba RSS racionalizuje sledování nového obsahu. Technologie weblogu v systému "blogger.com" umožňuje práci nejen s textem, ale i s obrázky. Novinkou je alternativa publikování zpráv cestou elektronické pošty ( využitím důvěrné adresy ) bez nutnosti otevírání stránky weblogu. Odezva na publikované zprávy je v současné době umožněna každému návštěvníku weblogu, stejně jako odesílání kopie zprávy na zvolenou emalovou adresu. Věřím, že se i tento weblog provozovaný v doméně AKA MONITORu stane užitečným zdrojem odborných informací pro celou řadu profesí - od ICT po management. doc. Arnošt Katolický