PROJMAN 2

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Projektového řízení". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka obsahuje vlastní texty a zejména stručně komentované odkazy na pozoruhodné české a anglické zdroje v literatuře, v časopisech a na webu. Využijte možnosti nastavení RSS čtečky k automatickému sledování aktualizace obsahu weblogu.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

14.1.05

PROJMAN 2. Monitoring zpráv ze 3 el. konferencí

Je tomu již 5 let od zřízení el. konference věnované projektovému managementu ( PROJMAN) a 3 roky od zřízení dalších 2 el. konferencí věnovaných znalostnímu managementu (KNOWMAN) a procesnímu managementu (PROCESMAN) . Problematika 3 uvedených oblasti managementu se v poslední době natolik navzájem přiblížila, že je stále obtížnější rozhodovat o tom, do které el. konference aktuální zprávu zařadit. V oblasti elektronické pošty je stále více "dusno" vzhledem k rostoucímu rozsahu spamu. Z obou uvedených důvodů jsem se , jako moderátor uvedených konferencí, rozhodl zřídit tento weblog , který bude obsahovat kopie zpráv adresovaných do konferencí. Stávající konference budou fungovat ( na servech ZČU ) nadále, ale nové zájemce o členství v konferencích budu usměrňovat do tohoto nově zřízeného weblogu. Weblog podporuje týmovou práci, jeho zřizovatel může přizvat do redakce další členy. Důležitou předností je skutečnost, že weblog zajišťuje automatické generování XML souboru pro RSS čtečky. Služba RSS racionalizuje sledování nového obsahu. Technologie weblogu v systému "blogger.com" umožňuje práci nejen s textem, ale i s obrázky. Novinkou je alternativa publikování zpráv cestou elektronické pošty ( využitím důvěrné adresy ) bez nutnosti otevírání stránky weblogu. Odezva na publikované zprávy je v současné době umožněna každému návštěvníku weblogu, stejně jako odesílání kopie zprávy na zvolenou emalovou adresu. Věřím, že se i tento weblog provozovaný v doméně AKA MONITORu stane užitečným zdrojem odborných informací pro celou řadu profesí - od ICT po management. doc. Arnošt Katolický