PROJMAN 2

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Projektového řízení". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka obsahuje vlastní texty a zejména stručně komentované odkazy na pozoruhodné české a anglické zdroje v literatuře, v časopisech a na webu. Využijte možnosti nastavení RSS čtečky k automatickému sledování aktualizace obsahu weblogu.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

22.1.05

TRAINING SEMINAR: THE PROJECT CIRCLE

Ve dnech 27.-28.1. se koná v Bratislavě v Hotelu Devín, Riečna 4 Bratislava,
bezplatný seminář zaměřený na přípravu návrhu ICT projektů do 4. výzvy 6. rámcového programu s názvem:
"THE PROJECT CIRCLE"
a s podtitulkem:
"Technical, Administrative, Financialand Legal Aspects of FP6 IST Project Preparation and Completion"
Program, místo konání a registrace na adrese:
www.stuba.sk/FP6Bratislava
resp. přímo na :
http://www.stuba.sk/svk1/vyskum/konferencia/FP6Bratislava.html