PROJMAN 2

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Projektového řízení". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka obsahuje vlastní texty a zejména stručně komentované odkazy na pozoruhodné české a anglické zdroje v literatuře, v časopisech a na webu. Využijte možnosti nastavení RSS čtečky k automatickému sledování aktualizace obsahu weblogu.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

27.1.05

Zajímavý aktuální zdroj poznatků o Knowledge Managementu

Všem zájemcům o Knowledge Management doporučuji, aby si proběhli obsah několika následujících www stránek:
1) Zajímavým zdrojem je demo distančního on-line kurzu týkajícího se KM:
www.idec.gr/knowmakers
2) Home page KNOW MAKERS:
http://www.knowmakers.nl/
Zde najdete velmi zajímavé stručně podané myšlenky týkající se pojetí a implementace KM.
3) Na adrese
http://knowmakers.nl/kat/
se dostanete k 17-ti bodovému auditu podmínek pro implementaci KM ve vlastní organizaci.
Cituji: "Answering the following 17 questions will result in a good understanding of the status of your organisation concerning the implementation of knowledge management. "
4) Na adrese:
http://idec.gr/knowmakers/le_uebersicht.php
najdete "Learning Module Owerview"
K těmto zdrojům jsem se dostal díky projevenému zájmu o obsah akce uspořádané dne 13. ledna 2005 v Ostravě.
Pořadatel akce, Predica, připravila CD s velmi bohatým obsahem, kterému se stručně budu věnovat v samostatné zprávě.