PROJMAN 2

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Projektového řízení". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka obsahuje vlastní texty a zejména stručně komentované odkazy na pozoruhodné české a anglické zdroje v literatuře, v časopisech a na webu. Využijte možnosti nastavení RSS čtečky k automatickému sledování aktualizace obsahu weblogu.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

23.2.05

PM v prvním letošním dvojčísle ITSystemS

Dvojčíslo časopisu ITSysteS ( 1-1/2005) nám umožňuje zamyšlení nad problematikou projektového managementu hned ve třech článcích. Nejde o převratné novinky, přesto si myslím, že texty stojí za naší pozornost.
První článek má název "PM - Strategie na přežití, nebo chiméra?". I když si myslím, že jde v názvu o dosti silou nadsázku, přesto text doporučuji k zamyšlení jednak proto, že dává téma do souvislosti se situací u malých firem, ale především proto, že slibuje pokračování v dalším čísle pod názvem "Metody projektového řízení v praxi".
Druhý článek je od zkušeného borce na PM, mého přítele Branislava Lacka. Postavil si otázku: " které aktivity má smysl řídit jako projekt a jaké atribury jej vymezují". Zamýšlí se znovu nad definicí projektu, vymezeností projektu, kooperativností projektu, komplexností projektu a rizikovosti projektu. V článku si určitě povšimnete možná trochu "kacířské" formulace: "... projektem by se měl stát takový firemní proces, který má všechny uvedené vlastnosti". Zajímalo by mne co to udělá s teoretiky PM, kteří přísně střeží tézi o zásadním rozdílu mezi projektem a procesem.
Třetí článek staví otázku významu projektů a jejich řízení z pohledu globální IT společnosti. Obsah stručného článku směřuje jednoznačně k závěru: "projekty jsou hnacím motorem a "zdrojem energie" těchto aktivit".
Každopádně stojí zato věnovat vybranému obsahu dvojčísla ITSystemS hodinku svého drahocenného času.

22.2.05

PRINCE2 a PMBOK. Porovnání.

V loňském říjnovém vydání časopisu Systémová integrace jsme si mohli přečíst pojednání Pavla Mauleho na téma:"Project management body of knowledge". Jádrem článku byl standard PMBOK. Autir rozebral jeho filozofii a možnosti uplatnění v praxi. Stěžejní částí standarduje 9 t. zv. znalostních oblasti. V říjnovém pojednání byly zmíněny kromě kladných aspektů i některé nevýhody, přesto, že změny ve verzi 2000 (došlo ke změnám ve znalostních oblastech) byly hodnoceny kladně.
Prosincové číslo SI ( 4/11 ) obsahuje volné pokračování loňského článku. Text je nazván: "Porovnání PRINCE2 a PMBOK" V novém článku popisuje Pavel Maule druhý, neméně populární standard PRINCE2, který se pokouší porovnat s PMBOKem. Rozebírá jejich přístupy k projektovému řízení. PRINCE2 při tom hodnotí slovy: "jde o velmi precizní a detailní popis navržených procesů, komponent a technik zajišťujících úspěčné řízení projektů. Kromě toho se také detailněni zabývá problémy projektové organizační struktury, definicí rolí a odpovědnosti na projektu. Standardem PRINCE2 by se měl zabývat čklověk, který již má praxi i teoretické znalosti v projektovém řízení."( konec citátu ). Zajímavými součástmí článku jsou:

- přetransformovaný model PRINCE2 do filozofie PMBOK
- tabulka porovnávající znalostní oblasti obou standardů
- porovnání životních cyklů
- základní kontrasty mezi standardy.
Autor naznačuje některé problémy, které musely být řešeny ve firmě IT systems, a.s., kde zřejmě nyní působí.
16-ti stránkové pojednání považuji za přínosné.

13.2.05

Business World a ECM

Business World nás dokáže překvapit něčím hodnotným téměř v každém čísle. Únorové číslo není výjimkou.Výběr toho nejzajímavějšího není snadný, každý si vybere vždy to, co momentálně nejvíce potřebuje. Já bych Vás rád upozornil na sadu článků věnovaných problematice ECM. Doprovázejí přehled ECM řešení na českém trhu. Jejich posláním je usnadnit výběr správného balíku CMS, poskytnout radu jak se v přehledu orientovat a podle čeho vybírat. Způsob podání tématu je to, co mne zaujalo.
Z hlavního článku vybírám:
- výchozi předpoklady
- podnikové cíle a strategie
- idfentifikace požadavků
- strukturování požadavků
- nápady
- vytváření obsahu.
- content management
- publishing
- prezentace
- kontrakt a obchod
- tipy a triky
- vyhodnocování nabídky produktů od prodejců
Uplnější pohled na obsah únorového čísla získáte z přehledu názvů vybraných článků:
- Jak vyhodnotit Content Management

- System Document management nebo Content Management?
- Redakční systém není WCM ( Web Content Management)
- 20 let Dociment Managementu
- Má IT manažér bezpečnost skutečně pevně v rukou?

- Metodika průzkumu bezpečnosti IS
- Jednotná správa identit
- Business Process Outsourcing - 5 chyb

- IT ve výrobě - význam fungujícího ERP
- Plánování rozpočtu
- Bez drátů do hlubin internetu

- Absence odpovědnosti v internetu
Nepochybuji o tom, že si z obsahu únorového čísla časopisu

Business World vybere každý něco užitečného.

8.2.05

ITIL a Knowledge Management ( KM )

Delší dobu jsem očekával, zda a kdy se setkám s uplatněním Knowledge Managementu v souvislosti s IT Service Managementem. Dočkal jsem se když jsem otevřel titul ITIL - Application Management, který byl sice vydán již v roce, ale ke mně "dorazil" až nedávno. Je to sice jenom 7 stránek, nejde se tedy příliš do hloubky, ale tvrzení, která kniha obsahuje jsou velmí závažná a přesvědčivá. Zajímavý je hned první odstavec, kde se - volně řečeno - praví:
"KM se rychle stává konkurenční výhodou téměř ve všech odvětvích. Tento fenomén dostal poskytovatele IT Servisu do unikátní situace. Nejen že musí poskytovat platformu a sadu nástrojů pro podporu knowledge workerů, IT skupina musí sama využívat KM infrastrukturu k tomu, aby úspěšně a konkurenčněschopně poskytovala IT Service."
Kapitolka s názvem "Collaboration and Knowledge Management" je sice, jako součást ITIL, směrována na ITSM - aplikační management, stejně dobře může být použitelná i šířejí v oblasti ICT/IS.
Téma bylo ve struktuře knihy zařazeno do části označované jako: "Organising Roles and Function". Tomu odpovídá akcent na intelektuální kapitál.
Z obsahu vybírám:
1 - Knowledge Management fundamentals
2 - Knowledge serviceskde kniha se věnuje především: Collaboration, Content Management, Communities, Workflow management.
3 - Knowledge Management and Application Managementsem je zařazena tabulka s užitečným obsahem, nazvaná:"Key KM services for each applicatuion lifecycle phase".
4 - Barriers to succesful Knowledge Management solutionskde pojednává o:
cultural resistance, immaturity of KM industry and technologies a cost and lack of need.
Na závěr uvádím jedno osobní doporučení:

První knihy zařazené do ITIL se vyznačují značnou hloubkou a podrobností pojednání. Novější knihy, především "Business Perspectives" a "Application Management" mohou mnohému čtenáři připadat na první pohled relativně málo konkrétní. Nenechme se však mýlit. Nerespektování zkušeností a doporučení obsažených v těchto dvou knihách může mít mnohem drastičtější dopad na úspěch ITSM než opomenutí řady zkušeností z knih, které byly publikovány předtím.