PROJMAN 2

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Projektového řízení". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka obsahuje vlastní texty a zejména stručně komentované odkazy na pozoruhodné české a anglické zdroje v literatuře, v časopisech a na webu. Využijte možnosti nastavení RSS čtečky k automatickému sledování aktualizace obsahu weblogu.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

13.2.05

Business World a ECM

Business World nás dokáže překvapit něčím hodnotným téměř v každém čísle. Únorové číslo není výjimkou.Výběr toho nejzajímavějšího není snadný, každý si vybere vždy to, co momentálně nejvíce potřebuje. Já bych Vás rád upozornil na sadu článků věnovaných problematice ECM. Doprovázejí přehled ECM řešení na českém trhu. Jejich posláním je usnadnit výběr správného balíku CMS, poskytnout radu jak se v přehledu orientovat a podle čeho vybírat. Způsob podání tématu je to, co mne zaujalo.
Z hlavního článku vybírám:
- výchozi předpoklady
- podnikové cíle a strategie
- idfentifikace požadavků
- strukturování požadavků
- nápady
- vytváření obsahu.
- content management
- publishing
- prezentace
- kontrakt a obchod
- tipy a triky
- vyhodnocování nabídky produktů od prodejců
Uplnější pohled na obsah únorového čísla získáte z přehledu názvů vybraných článků:
- Jak vyhodnotit Content Management

- System Document management nebo Content Management?
- Redakční systém není WCM ( Web Content Management)
- 20 let Dociment Managementu
- Má IT manažér bezpečnost skutečně pevně v rukou?

- Metodika průzkumu bezpečnosti IS
- Jednotná správa identit
- Business Process Outsourcing - 5 chyb

- IT ve výrobě - význam fungujícího ERP
- Plánování rozpočtu
- Bez drátů do hlubin internetu

- Absence odpovědnosti v internetu
Nepochybuji o tom, že si z obsahu únorového čísla časopisu

Business World vybere každý něco užitečného.