PROJMAN 2

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Projektového řízení". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka obsahuje vlastní texty a zejména stručně komentované odkazy na pozoruhodné české a anglické zdroje v literatuře, v časopisech a na webu. Využijte možnosti nastavení RSS čtečky k automatickému sledování aktualizace obsahu weblogu.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

23.2.05

PM v prvním letošním dvojčísle ITSystemS

Dvojčíslo časopisu ITSysteS ( 1-1/2005) nám umožňuje zamyšlení nad problematikou projektového managementu hned ve třech článcích. Nejde o převratné novinky, přesto si myslím, že texty stojí za naší pozornost.
První článek má název "PM - Strategie na přežití, nebo chiméra?". I když si myslím, že jde v názvu o dosti silou nadsázku, přesto text doporučuji k zamyšlení jednak proto, že dává téma do souvislosti se situací u malých firem, ale především proto, že slibuje pokračování v dalším čísle pod názvem "Metody projektového řízení v praxi".
Druhý článek je od zkušeného borce na PM, mého přítele Branislava Lacka. Postavil si otázku: " které aktivity má smysl řídit jako projekt a jaké atribury jej vymezují". Zamýšlí se znovu nad definicí projektu, vymezeností projektu, kooperativností projektu, komplexností projektu a rizikovosti projektu. V článku si určitě povšimnete možná trochu "kacířské" formulace: "... projektem by se měl stát takový firemní proces, který má všechny uvedené vlastnosti". Zajímalo by mne co to udělá s teoretiky PM, kteří přísně střeží tézi o zásadním rozdílu mezi projektem a procesem.
Třetí článek staví otázku významu projektů a jejich řízení z pohledu globální IT společnosti. Obsah stručného článku směřuje jednoznačně k závěru: "projekty jsou hnacím motorem a "zdrojem energie" těchto aktivit".
Každopádně stojí zato věnovat vybranému obsahu dvojčísla ITSystemS hodinku svého drahocenného času.