PROJMAN 2

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Projektového řízení". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka obsahuje vlastní texty a zejména stručně komentované odkazy na pozoruhodné české a anglické zdroje v literatuře, v časopisech a na webu. Využijte možnosti nastavení RSS čtečky k automatickému sledování aktualizace obsahu weblogu.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

22.2.05

PRINCE2 a PMBOK. Porovnání.

V loňském říjnovém vydání časopisu Systémová integrace jsme si mohli přečíst pojednání Pavla Mauleho na téma:"Project management body of knowledge". Jádrem článku byl standard PMBOK. Autir rozebral jeho filozofii a možnosti uplatnění v praxi. Stěžejní částí standarduje 9 t. zv. znalostních oblasti. V říjnovém pojednání byly zmíněny kromě kladných aspektů i některé nevýhody, přesto, že změny ve verzi 2000 (došlo ke změnám ve znalostních oblastech) byly hodnoceny kladně.
Prosincové číslo SI ( 4/11 ) obsahuje volné pokračování loňského článku. Text je nazván: "Porovnání PRINCE2 a PMBOK" V novém článku popisuje Pavel Maule druhý, neméně populární standard PRINCE2, který se pokouší porovnat s PMBOKem. Rozebírá jejich přístupy k projektovému řízení. PRINCE2 při tom hodnotí slovy: "jde o velmi precizní a detailní popis navržených procesů, komponent a technik zajišťujících úspěčné řízení projektů. Kromě toho se také detailněni zabývá problémy projektové organizační struktury, definicí rolí a odpovědnosti na projektu. Standardem PRINCE2 by se měl zabývat čklověk, který již má praxi i teoretické znalosti v projektovém řízení."( konec citátu ). Zajímavými součástmí článku jsou:

- přetransformovaný model PRINCE2 do filozofie PMBOK
- tabulka porovnávající znalostní oblasti obou standardů
- porovnání životních cyklů
- základní kontrasty mezi standardy.
Autor naznačuje některé problémy, které musely být řešeny ve firmě IT systems, a.s., kde zřejmě nyní působí.
16-ti stránkové pojednání považuji za přínosné.