PROJMAN 2

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Projektového řízení". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka obsahuje vlastní texty a zejména stručně komentované odkazy na pozoruhodné české a anglické zdroje v literatuře, v časopisech a na webu. Využijte možnosti nastavení RSS čtečky k automatickému sledování aktualizace obsahu weblogu.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

17.4.05

ICTM 2005. Konference 24. - 25. května 2005

ICTM 2005. Konference 24. - 25. května 2005
Dovoluji si Vás upozornit na konferenci "ICTM 2005", která se bude konat 24.-25. května 2005 v Praze. Místem konání je Masarykova kolej - Thákurova 1, Praha 6. Na přípravě konference se společně podílejí: Katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT a OMNICOM Praha. Generálním partnerem je Computer Associates CZ.
Konference ICTM 2005 je zaměřena na velmi aktuální téma, jehož problematika vyžaduje vyváženou pozornost teoretickým a praktickým otázkám řízení ICT. Málo komplexní přístup k řízení ICT může přinést v praxi více škody než užitku. Neadekvátně zvolené přístupy a metody řízení ICT nemají šanci přispět k tolik potřebnému zvýšení účinnosti procesů ICT. Podobně je tomu s volbou softwarové podpory těchto procesů. Podceňování přístupů z hlediska kvality, stejně jako podceňování controllingového přístupu spojeného s projektovým řízením ICT, bezprostředně ohrožuje efektivnost vynakládaných prostředků do informačních a komunikačních technologií.
Pojetí konference a tím pádem i program konference je v mnoha směrech odlišný od podobných akcí zaměřených na problematiku řízení ICT.
Co lze v programu konference ICTM 2005 považovat za typické?
- na prvním místě je to vyvážené spojení teoretických, metodických a praktických přístupů k tématu s výrazným akcentem na praktické přístupy
- komplexní pohled na celou problematiku řízení ICT
- ucelený scénář programu konference, (nemělo by tedy jít o prostou množinu přednášek pokrývajících vybraná dílčí témata s řadou duplicitních informací, ale o ucelený pohled na téma řízení ICT)
- prezentace know how špičkové akademické instituce současně s poznatky zkušené dodavatelské, vzdělávací a poradenské firmy.
Konference ICTM 2005 má dobrou šanci stát se akcí, která významnou měrou přispěje ke zvýšení úrovně řízení informačních a komunikačních technologií.
Podrobné informace o připravované konferenci "ICTM 2005" se dozvíte především na stránkách konference http://www.ictm.cz/. Tamtéž najdete i kontakt na sekretariát konference na FEL ČVUT. Na stránkách mého portálu, http://www.akamonitor.cz/, a především v hojně navštěvovaném weblogu věnovaném ITSM-ITIL najdete i v budoucnu řadu dalších informací, které Vám usnadní Vaše rozhodování o účasti na konferenci. V případě kladného rozhodnutí Vám usnadní přípravu na aktivní účast v odborných diskuzích, které budou tvořit nedílnou součást programu konference.