PROJMAN 2

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Projektového řízení". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka obsahuje vlastní texty a zejména stručně komentované odkazy na pozoruhodné české a anglické zdroje v literatuře, v časopisech a na webu. Využijte možnosti nastavení RSS čtečky k automatickému sledování aktualizace obsahu weblogu.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

4.5.05

e-časopis SystemNEWS

Většina lidí z ICT branže ví o existenci měsíčníku ITSystemS, který nyní obsahuje i přílohu SystemDVD. Ne každý ví, že existuje i e-časopis SystemNEWS, jehož první květnové číslo bylo rozesláno e-mailem právě v těchto dnech. Obsahuje 30 zpráv rozdělených do několika rubrik:
- Podnikové aplikace
- Hardware
- Recenze
- Komunikace a sítě
- IT společnost
- IT Business a
- IT akce
e-časopis si můžete objednat na adrese:
http://www.systemonline.cz/index.php?sec=news&subsec=objednavka