PROJMAN 2

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Projektového řízení". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka obsahuje vlastní texty a zejména stručně komentované odkazy na pozoruhodné české a anglické zdroje v literatuře, v časopisech a na webu. Využijte možnosti nastavení RSS čtečky k automatickému sledování aktualizace obsahu weblogu.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

17.6.05

Projektový management v jednání konference SI 2005

Konference SI 2005 byla zaměřena na využití potenciálu ICT pro zvýšení výkonnosti a efektivnosti firem a institucí. Tomu odpovídá i zvýšení pozornosti otázkám projektového řízení.
Jednání SI 2005 poskytlo náměty pro různé oblasti řízení informatiky. Prostudování tohoto bohatství bude chtít poměrně dost času. Pro první představu o tom, jak se v jednání SI 2005 problematika PM projevila, uvádím zatím alespoň seznam přednášek, které mi nabídl vyhledávací systém obsažený na CD s elektronickou verzí sborníku po zadání klíčového slova "projekt":
1. Poznámky k vedení větších projektů vývoje software
2. Intranetová podpora rozsáhlých projektů - příkladová studie z prostředí veřejné správy
3. Projekt transformace provozu České pojišťovny pro centrální zpracování s využitím digitálních dokumentů
4. Základní objekty metodického rámce pro řízení a koordinaci projektů IS/ICT
5. IT podpora řízení zdrojů, portfolia a rizik se zaměřením na řízení IT
6. Jak uřídit slabě strukturované a komplexní projekty?
7. Zajistí správně vybraný nástroj úspěšné dokončení Vašeho projektu?
8. METROPOLIS - moderní koncepce integrovaného informačního systému
9. Řízení outsourcovaných ICT služeb ve velké skupině
Vzhledem k výrazně praktické orientaci letošní konference SI jsem se rozhodl výstupy konference prostudovat důkladněji než jiná léta. V tomto weblogu Vás budu informovat o tom, co mne zejména zaujalo.
Poznámka: využijte možnost nastavení RSS čtečky pro sledování této stránky.