PROJMAN 2

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Projektového řízení". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka obsahuje vlastní texty a zejména stručně komentované odkazy na pozoruhodné české a anglické zdroje v literatuře, v časopisech a na webu. Využijte možnosti nastavení RSS čtečky k automatickému sledování aktualizace obsahu weblogu.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

25.8.05

Semináře firmy TIMING Praha

Firmu TIMING Praha většina lidí z branže dobře zná.
Přesto bych ji chtěl právě připomenout.
Důvodem je rozhodnutí firmy obnovit a inovovat vlastní tradici v pořádání seminářů. Nepochybuji o tom, že si najdete čas a prohlédnete si aktuální obsah portálu firmy na adrese
www.timing.cz, přesto si dovolím ocitovat pár vět v HP portálu:
" ...systematické pořádaní seminářů.
Výchozí tématické okruhy jsou tyto:
- Řízení projektů a rizik
- Řízení kvality
- Originální SW
- Návrh a tvorba SW
- Teoretické semináře
Je zřejmé, že početně dominuje praktická stránka věci, ale nezůstáváme jen u ní. Teoretické semináře budeme vytrvale prosazovat také - jako investici do budoucnosti. Proto jsou teoretické semináře zdarma.
Těšíme se na vás: jako na posluchače i jako na partnery pro diskusi."
Tolik citát z webu firmy TIMING týkající se pořádání seminářů.

14.8.05

Novy weblog venovany MS VISIO 2003

Na nize uvedene adrese najdete novy weblog, venovany tvorbe vykresu a diagramu v prostredi programu MS Visio 2003, který patri do MS Office Systemu. Visio podporuje tvorbu diagramu pro celou radu oblasti. Patri k nim i diagramy procesu a diagramy podporujici projektove rizeni. Najdete ho na adrese:
www.akamonitor.cz/visio-monitor.htm