PROJMAN 2

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Projektového řízení". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka obsahuje vlastní texty a zejména stručně komentované odkazy na pozoruhodné české a anglické zdroje v literatuře, v časopisech a na webu. Využijte možnosti nastavení RSS čtečky k automatickému sledování aktualizace obsahu weblogu.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

29.11.05

Podnikové procesy

Vyšla kniha "Podnikové procesy". Vydala ji GRADA. Více na stránkách vydavatele nebo cca za 14 dní na AKA MONITORu.

18.11.05

konference na tema Critical Chain v San Diego 2006

O cem si budou povidat úcastnici konference venovane
Critical Chain 27.-28. unora 2006 v San Diego:
Presentation topics include:
- Managing Large Complex Projects
- Moving Quickly into Multi-Project Implementations
- Applying Critical Chain to Drug Development
- Integrating Suppliers into Your Critical Chain Implementations
- Applying Critical Chain to New Types of Projects within the Organization
- Creating & Using "Process" to Expand Implementation into Other Areas of
the Organization
- Applying Critical Chain in Large Complex Program Environments