PROJMAN 2

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Projektového řízení". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka obsahuje vlastní texty a zejména stručně komentované odkazy na pozoruhodné české a anglické zdroje v literatuře, v časopisech a na webu. Využijte možnosti nastavení RSS čtečky k automatickému sledování aktualizace obsahu weblogu.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

28.5.06

Projekty nastupují - článek v EKONOMU

Máte-li po ruce časopis EKONOM, vyhledejte si číslo 21. Na straně 72 najdete článek Martina Petříčka s názvem "Projekty nastupují". V záhlaví je text: "Projektový manažér je populární název pracovní pozice, kterou se ohání nemálo zaměstnanců. Náplň jejich práce tomu však často neodpovídá". Článek UVÁDÍ procentuální výskyt projektů podle typů ( vývoj nového pruduktu, sloučení podniků, atd.). Dále uvádí s jakými problémy se organizace při řízení projektů potýkají - v procentech. Úvaha pod názvem "Externista ano, nebo ne?" je věnována outsourcingu služby projektového manažéra. Závěr článku patří výčtu standardů, kterými se firmy při realizaci vnitropodnikových projektů řídí ( PMI, IPMA ). Nejde o hluboký rozbor, ale o kometář k zpřístupnněným výsledkům pruzkumu provedeného společností Ernst & Young.

6.5.06

Pohodlný monitoring aktualizace stránky

Povšimněte si, prosím, možnosti využívání služby RSS. Kliknutím na červenou malou ikonku v levém sloupci otevřete stránku, jejíž adresu stačí vložit do RSS čtečky a nastavit internal pro monitorování změn na stránce weblogu. Ušetříte čas a zajistíte si, že Vám žádná nová zpráva neunikne. Více o službě RSS se můžete dočíst na adrese: http://www.akamonitor.cz/RSS.htm.

SW pro podporu projektového řízení

"Projekt pod dohledem. SW pro podporu projektového řízení." Pod tímto názvem publikuje časopis "Chief Information Officer Magazine" - CIO zajímavý přehled programů, které využívají k podpoře projektového řízení i malé společnosti. Jednotlivé aplikace se od sebe výrazně liší nejen svou architekturou ( desktopové, klient-server, webové služby nebo moduly ke stávajícími IS ), ale především svou filozofií.
Autor článku nejdříve charaterizuje služby pro správu projektů. Poté se zamýšlí nad problémem "jak vybírat". Následuje charakteristika programů:
- MS POroject - Microsoft
- Primavera a Primavera Contractor
- Artemis
- Open Plane
- Power Project.
Na třech stránkách nemohlo být řečeno vše, pro aktualizaci přehledu o SW podpoře je text určitě přínosem. Více o časopisu najdete ZDE-ZDE.

4.5.06

Dubnové číslo časopisu ITSystemS

Nabídka dubnového vydání časopisu ITSystemS je opravdu bohatá. Vybral jsem podstatnou část článků s metodickým obsahem. Seřadil jsem je podle subjektivního kriteria aktuálního přínosu:
- Standardy řízení podnikové informatiky
- Jak řídit vývoj SW
- Kvalita IT služeb z pohledu zákazníka
- Komunikační bariéra mezi IT a zbytkem firmy
- IT podpora řízení projektů
- Průzkum projektového řízení v ČR
- Řízení projektů potřebuje víc než jen popis úkonů
- 2 díl školy proj. řízení: principy řízení projektů
- Mýty počítačové bezpečnosti
- Groupware na mobilních zařízeních
- Očekávání a realita outsourcingu
- Pronájem IT specialistů
- Fleet manag. a řízení přepravních nákladů
- Podniková kultura, procesy a technologie
- Facility management v prostředí VŠ
Na adrese:

http://www.akamonitor.cz/e7news.htm
najdete informace o aktuálním obsahu řady stránek AKA MONITORu.