PROJMAN 2

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Projektového řízení". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka obsahuje vlastní texty a zejména stručně komentované odkazy na pozoruhodné české a anglické zdroje v literatuře, v časopisech a na webu. Využijte možnosti nastavení RSS čtečky k automatickému sledování aktualizace obsahu weblogu.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

4.5.06

Dubnové číslo časopisu ITSystemS

Nabídka dubnového vydání časopisu ITSystemS je opravdu bohatá. Vybral jsem podstatnou část článků s metodickým obsahem. Seřadil jsem je podle subjektivního kriteria aktuálního přínosu:
- Standardy řízení podnikové informatiky
- Jak řídit vývoj SW
- Kvalita IT služeb z pohledu zákazníka
- Komunikační bariéra mezi IT a zbytkem firmy
- IT podpora řízení projektů
- Průzkum projektového řízení v ČR
- Řízení projektů potřebuje víc než jen popis úkonů
- 2 díl školy proj. řízení: principy řízení projektů
- Mýty počítačové bezpečnosti
- Groupware na mobilních zařízeních
- Očekávání a realita outsourcingu
- Pronájem IT specialistů
- Fleet manag. a řízení přepravních nákladů
- Podniková kultura, procesy a technologie
- Facility management v prostředí VŠ
Na adrese:

http://www.akamonitor.cz/e7news.htm
najdete informace o aktuálním obsahu řady stránek AKA MONITORu.