PROJMAN 2

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Projektového řízení". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka obsahuje vlastní texty a zejména stručně komentované odkazy na pozoruhodné české a anglické zdroje v literatuře, v časopisech a na webu. Využijte možnosti nastavení RSS čtečky k automatickému sledování aktualizace obsahu weblogu.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

28.5.06

Projekty nastupují - článek v EKONOMU

Máte-li po ruce časopis EKONOM, vyhledejte si číslo 21. Na straně 72 najdete článek Martina Petříčka s názvem "Projekty nastupují". V záhlaví je text: "Projektový manažér je populární název pracovní pozice, kterou se ohání nemálo zaměstnanců. Náplň jejich práce tomu však často neodpovídá". Článek UVÁDÍ procentuální výskyt projektů podle typů ( vývoj nového pruduktu, sloučení podniků, atd.). Dále uvádí s jakými problémy se organizace při řízení projektů potýkají - v procentech. Úvaha pod názvem "Externista ano, nebo ne?" je věnována outsourcingu služby projektového manažéra. Závěr článku patří výčtu standardů, kterými se firmy při realizaci vnitropodnikových projektů řídí ( PMI, IPMA ). Nejde o hluboký rozbor, ale o kometář k zpřístupnněným výsledkům pruzkumu provedeného společností Ernst & Young.