PROJMAN 2

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Projektového řízení". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka obsahuje vlastní texty a zejména stručně komentované odkazy na pozoruhodné české a anglické zdroje v literatuře, v časopisech a na webu. Využijte možnosti nastavení RSS čtečky k automatickému sledování aktualizace obsahu weblogu.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

6.5.06

SW pro podporu projektového řízení

"Projekt pod dohledem. SW pro podporu projektového řízení." Pod tímto názvem publikuje časopis "Chief Information Officer Magazine" - CIO zajímavý přehled programů, které využívají k podpoře projektového řízení i malé společnosti. Jednotlivé aplikace se od sebe výrazně liší nejen svou architekturou ( desktopové, klient-server, webové služby nebo moduly ke stávajícími IS ), ale především svou filozofií.
Autor článku nejdříve charaterizuje služby pro správu projektů. Poté se zamýšlí nad problémem "jak vybírat". Následuje charakteristika programů:
- MS POroject - Microsoft
- Primavera a Primavera Contractor
- Artemis
- Open Plane
- Power Project.
Na třech stránkách nemohlo být řečeno vše, pro aktualizaci přehledu o SW podpoře je text určitě přínosem. Více o časopisu najdete ZDE-ZDE.