PROJMAN 2

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Projektového řízení". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka obsahuje vlastní texty a zejména stručně komentované odkazy na pozoruhodné české a anglické zdroje v literatuře, v časopisech a na webu. Využijte možnosti nastavení RSS čtečky k automatickému sledování aktualizace obsahu weblogu.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

1.7.06

ITIL - ITSM - COBIT

Na základě projeveného zájmu jsem rozšířil okruh problémů, kterým se věnuji ve svém weblogu na adrese www.akamonitor.cz/ITIL/ o tématiku COBITu. Hlavním důvodem je skutečnost, že roste počet organizací, které často využívají současně to nejlepší z obou metodik. Dnes byl zařazen opkaz na nový newsletter věnovaný právě COBITU, jehož první vydání je na webu k dispozici online.