PROJMAN 2

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Projektového řízení". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka obsahuje vlastní texty a zejména stručně komentované odkazy na pozoruhodné české a anglické zdroje v literatuře, v časopisech a na webu. Využijte možnosti nastavení RSS čtečky k automatickému sledování aktualizace obsahu weblogu.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

14.11.06

10 let AKA MONITORu

Letos je tomu právě 10 let od chvíle, kdy byly opublikovány první webové stránky, které se staly součástí vzdělávacího a zpravodajského portálu AKA MONITOR. Byly věnovány tématu "INTERNET PRO VÁS" a představovaly kopii seriálu, který jsem publikoval v podnikových novinách ŠKODOVÁK. V tu dobu mělo sice v podniku k internetu přístup pouze několik vyvolených, zato zájem o seriál článků byl velký. Nedávno se mi pochlubil jeden bývalý škodovák, že má výstřižky z podnikových novin stále ještě uschovány jako upomínku na počátky internetu. Dnes se měsíční návštěvnost webových stránek AKA MONITORU ( ve vlastní doméně a na freehostingových servrech )  blíží 300.000 přístupům.
http://www.akamonitor.cz/10-let.htm

11.11.06

Management procesů - informace o akci IIR Praha

Zdokonalování managementu procesů je ve většině firem z celé řady důvodů nevyhnutelné a velmi aktuální. Implementace a inovace procesního přístupu k řízení podniků a institucí je velmi náročná a pravděpodobnost výskytu chyb s negativními dopady na obchodní, technické a ekonomické výsledky podniku je velká. Dopady mohou být v podmínkách silné konkurence často nedozírné. Know-how z oblasti managementu procesů je duševním kapitálem poradenských firem, které si ho pečlivě chrání. A proto si je třeba vážit každé aktivity, která vede k zpřístupnění know-how, k sdílení praktických zkušeností souvisejících se zdokonalováním managementu procesů. Akcí, která ( podle opublikovaného programu ), má šanci přispět k tomuto cíli, je připravovaný tréning na téma Management procesů, nabízený firmou IIR Praha v termínu 5.- 6.12. t.r. v hotelu Diplomat, Praha. Více informací o této akci najdete na adrese: www.akamonitor.cz/manproc.htm