PROJMAN 2

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Projektového řízení". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka obsahuje vlastní texty a zejména stručně komentované odkazy na pozoruhodné české a anglické zdroje v literatuře, v časopisech a na webu. Využijte možnosti nastavení RSS čtečky k automatickému sledování aktualizace obsahu weblogu.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

27.2.07

Nová verze světově proslulého portálu TenStep.com

Doporučuji Vaší pozornosti informaci, kterou jsem opublikoval na stránce weblogu věnovaného Requirements managementu www.akamonitor.cz/SRM.htm. Týká se změn ve formě a obsahu světově proslulého portálu věnovaného celému procesu projektového managementu - TenStep.com.