PROJMAN 2

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Projektového řízení". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka obsahuje vlastní texty a zejména stručně komentované odkazy na pozoruhodné české a anglické zdroje v literatuře, v časopisech a na webu. Využijte možnosti nastavení RSS čtečky k automatickému sledování aktualizace obsahu weblogu.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

21.11.07

Začínáme řídit projekty

Computer Press, a.s. vydal v těchto dnech velmi zajímavý a tematicky aktuální titul „Začínáme řídit projekty“. Jde o překlad druhého vydání knihy Jamese Taylora, projektového manažera s PMI certifikátem a více než 37 lety zkušeností s řízením projektů. J. Taylor je autorem knih Managing Information Technology Projects a Projet Management Workshop.
Podle komentáře ke knize, uvedeného na zadní straně českého vydání knihy a na webu, je sice publikace určena pro ty, kteří nemají s řízením projektů zatím větší zkušenosti, tj. jak pro úplně začínající projektové manažery, tak pro ty, kteří projekty řídí teprve krátkou dobu. Ale nenechte se zmást! Stačí se zamyslet nad obsahem knihy, aby každý trochu zkušený PM pochopil, že přínos knihy není vyčerpán množinou jednotlivých, srozumitelně podaných doporučení. Autor prezentuje ucelený systém know-how pro řízení projektů. Zkušenosti z analýz méně úspěšných projektů ukazují, že jednou z hlavních příčin potíží je nekomplexní a málo systémová aplikace poznatků PM. Proto jsem přesvědčen, že kniha má co říci nejen začátečníkům, ale i zkušeným projektovým manažerům, kteří dokážou číst i mezi řádky.
Přesvědčivě proto působí přehled toho, co může čtenář studiem knihy J. Taylora získat:Čtenář se dozví:
- jak předávat, ale také přijímat zprávy, aby byly co nejpřesnější a nedocházelo k jejich zkreslování
- jak vyjednávat se zadavatelem projektu, ale také s vlastními lidmi
- proč by měl být projektový manažer i skvělý vůdce, jak být lidem příkladem
- co je to tzv. hierarchický rozklad produktů, k čemu slouží
- jak vám při plánování projektu pomůže analýza, různé diagramy a síťové grafy
- proč je nutné měřit a jak stanovit tzv. dosaženou hodnotu
- jaké metody výběru projektu existují a kdy je která vhodná
- co zahrnuje tzv. fáze definování projektu
- které organizace pro řízení projektů existují a čím se vyznačují
- jaké činnosti zahrnuje tzv. vývojová fáze jak má probíhat fáze implementace
- na co bychom neměli zapomenout při fázi ukončovací.
Stručný obsah knihy, charakterizující velmi přístup autora a strukturu discipliny:
PRVNÍ ČÁST - Lidské dovednosti a technické nástroje
SEKCE I - Lidské dovednosti
KAPITOLA 1 - Odbornost projektového řízení
KAPITOLA 2 - Umění komunikovat
KAPITOLA 3 - Umění vyjednávat
KAPITOLA 4 - Umění vést kolektiv
SEKCE II - Technické nástroje
KAPITOLA 5 - Hierarchický rozklad produktů
KAPITOLA 6 - Síťová analýza
KAPITOLA 7 - Dosažená hodnota
DRUHÁ ČÁST - Řízení projektu
KAPITOLA 8 - Projekt a výběr projektového manažera
KAPITOLA 9 - Koncepční fáze: definování projektu
KAPITOLA 10 - Projektové řízení v různých organizačních strukturách
KAPITOLA 11 - Kancelář pro řízení projektů
KAPITOLA 12 - Vývojová fáze
KAPITOLA 13 - Implementační fáze
KAPITOLA 14 -Ukončovací fáze¨
Knize patří důstojné místo v knihovně každého PM pracoviště!