PROJMAN 2

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Projektového řízení". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka obsahuje vlastní texty a zejména stručně komentované odkazy na pozoruhodné české a anglické zdroje v literatuře, v časopisech a na webu. Využijte možnosti nastavení RSS čtečky k automatickému sledování aktualizace obsahu weblogu.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

9.4.08

BMP. Zřízení nového weblogu.

Projektový, znalostní a procesní management mají k sobě v mnoha reálných situacích velmi blízko. Jak jsem uvedl v dřívější zprávě, to po čem při realizaci inovačních záměru management firem a institucí nejvíce touží, je schopnost provázání přístupu všech tří disciplin.
Přesto jsem se rozhodl zúžit záběr tohoto weblogu na problematiku projektového managementu a pro tématiku procesního řízení jsem zřídil samostatný odborný weblog ( www.akamonitor.cz/BPM.htm). Téma knowledge managementu je pokryto samostatným miniportálem, na který se můžete dostat z menu na domovské stránce vzdělávacího a informačního portálu AKA MONITOR ( www.akamonitor.cz ). Nový portál podporuje, stejně jako všechny dřívější, službu RSS, takže nebude problém sledovat novinky. Zajímavé informace k odborné tématice lze získat rovněž na stránkách věnovaných recenzím knih ( http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/ a monitoringu časopisů ( www.akamonitor.cz/aktualni.htm ).

6.4.08

BPM portál v českém podání


Procesy, procesní řízení ( BPM) a procesní přístup, jsou termíny, s kterými se dnes setkáváme v nejrůznějších souvislostech na každém kroku. Při tom donedávna bylo velmi nesnadné najít v českém jazyce literární nebo webový zdroj, který by byl dostupný a při tom na profesionální úrovni. ( V rubrice RECENZE a ve weblogu "NOVÉ KNIHY" na portálu AKA MONITOR najdete odkazy na několik knih na dané téma.) Know-how z oblasti procesního řízení představuje základ inovace řízení firem a institucí. Poradenské firmy, pro které je ve stále větší míře oblast BPM jedním z neslibnějších segmentů trhu, dávají nahlédnout do své kuchyně jen v míře nezbytné pro efektivní reklamu svých aktivit. Považuji proto za vhodné upozornit na webový zdroj, který vychází zájemcům o BPM vstříc a to na profesionální úrovni a zdarma. Tímto zdrojem je BPM portál, který najdete na webové adrese http://www.procesy.cz/ . Z profilu BPM portálu se dozvíme, že portál poskytuje znalostní servis pro BPM v České a Slovenské republice manažerům, konzultantům, specialistům IT, profesionálům zodpovědným za systémy řízení ve velkých společnostech, malých firmách i nekomerčních organizacích, širší odborné veřejnosti a studentům. Je platformou pro odborné publikování akademických a vědeckých pracovníků a nabízí prostor pro prezentaci praktických přístupů specializovaných dodavatelů.
Mezi témata, která jsou na BPM portálu prezentována, patří zejména: Architektura podnikání, BPM a SOA, BPM pro manažery, Modelování znalostí, Měření, Nástroje BPMS, Organizační řízení, Pravidla, Referenční modely, Rizika, Strategie, Znalosti, Úspěšné BPM.
V tomto mém weblogu najdete čas od času upozornění na konkrétní pozoruhodný zdroj týkající se BPM, který bude na BPM portálu vystaven.