PROJMAN 2

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Projektového řízení". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka obsahuje vlastní texty a zejména stručně komentované odkazy na pozoruhodné české a anglické zdroje v literatuře, v časopisech a na webu. Využijte možnosti nastavení RSS čtečky k automatickému sledování aktualizace obsahu weblogu.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

9.4.08

BMP. Zřízení nového weblogu.

Projektový, znalostní a procesní management mají k sobě v mnoha reálných situacích velmi blízko. Jak jsem uvedl v dřívější zprávě, to po čem při realizaci inovačních záměru management firem a institucí nejvíce touží, je schopnost provázání přístupu všech tří disciplin.
Přesto jsem se rozhodl zúžit záběr tohoto weblogu na problematiku projektového managementu a pro tématiku procesního řízení jsem zřídil samostatný odborný weblog ( www.akamonitor.cz/BPM.htm). Téma knowledge managementu je pokryto samostatným miniportálem, na který se můžete dostat z menu na domovské stránce vzdělávacího a informačního portálu AKA MONITOR ( www.akamonitor.cz ). Nový portál podporuje, stejně jako všechny dřívější, službu RSS, takže nebude problém sledovat novinky. Zajímavé informace k odborné tématice lze získat rovněž na stránkách věnovaných recenzím knih ( http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/ a monitoringu časopisů ( www.akamonitor.cz/aktualni.htm ).