PROJMAN 2

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Projektového řízení". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka obsahuje vlastní texty a zejména stručně komentované odkazy na pozoruhodné české a anglické zdroje v literatuře, v časopisech a na webu. Využijte možnosti nastavení RSS čtečky k automatickému sledování aktualizace obsahu weblogu.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

2.6.08

Jak projektové řízení vnímá široká veřejnost

Pod názvem „Výsledky průzkumu zaměřeného na projekty jednotlivců“, opublikoval 31. května 2008 Ing. Míra Vlach získané a vyhodnocené výsledky svého průzkumu, provedeného v březnu 2008. Výsledky se opírají o odpovědi několika desítek respondentů.
Závěr průzkumu formuluje autor takto:
"Znalost teorie projektového řízení má jen omezený vliv na ochotu jednotlivce přijmout pověření k řízení projektu a jeho sebedůvěru. Výraznějšími faktory se zdají být míra předchozích zkušeností a znalost problematiky konkrétního předmětu projektu."
Toto jsou jen některá ze zjištění vyplývajících z průzkumu zaměřeného na zjištění postoje běžných lidí k projektovému řízení. Plné znění najdete na TÉTO adrese.
Zpráva o výsledcích pruzkumu úzce souvisí s pojednáním téhož autora na téma „Projektové řízení“ ze dne 17. 5. 2008. Z textu pojednání byla pro průzkum důležitá zejména definice projektového řízení: “projektové řízení chápeme jako uplatnění vědomostí, dovedností, nástrojů a technik na aktivity projektu za účelem dosažení projektových cílů", kterou autor převzal ze zdroje: „A Guide to the Project Management Body of Knowledge - PMBOK guide, 2004“. Cituji dále ing. M. Vlacha: „Jinými slovy, je to způsob, kterým dosahujeme cíle projektu. Název projektové řízení se používá hlavně tehdy, když je na tuto oblast zaměřena pozornost směřující ke zvýšení efektivity tohoto procesu.“
Plné znění uvedeného textu najdete na TÉTO adrese.