PROJMAN 2

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Projektového řízení". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka obsahuje vlastní texty a zejména stručně komentované odkazy na pozoruhodné české a anglické zdroje v literatuře, v časopisech a na webu. Využijte možnosti nastavení RSS čtečky k automatickému sledování aktualizace obsahu weblogu.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

19.10.08

Další weblogy na AKA MONITORu

Rád bych Vám připomenul existenci dalších, tématicky blízkých weblogů: informační management, total information quality management, risk-management, business process management, requirements management, ITIL-CoBIT-ITSM, digifoto, nové knihy a další, které najdete využitím rozcestníku na weblogy:http://weblogy.akamonitor.cz.