PROJMAN 2

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Projektového řízení". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka obsahuje vlastní texty a zejména stručně komentované odkazy na pozoruhodné české a anglické zdroje v literatuře, v časopisech a na webu. Využijte možnosti nastavení RSS čtečky k automatickému sledování aktualizace obsahu weblogu.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

11.3.09

Projektový management pro praxi

Recenze knihy autorů Stephena Barkera, a Roba Cole
Projektový management pro praxi“ s podtitulkem:
Co nejlepší projektoví manažeři vědí, říkají a dělají
Kniha byla přeložena z anglického originálu „BRILLIANT PRQJECT MANAGEMENT - WHAT THE BEST PROJECT MANAGERS KNOW, SAY AND DO“, vydaného nakladatelstvím Pearson Education Limited ve Velké Británii v roce 2007. Knihu vydala GRADA.

Přemýšlel jsem jak tuto pozoruhodnou knihu nejvěrohodněji přiblížit. Jak se sami na
následujících řádcích přesvědčíte, v knize jsou pasáže,které prostě nelze popsat, které se musí citovat. Proto jsem se rozhodl sestavit tuto recenzi formou okomentované “skládanky“. Můj přínos tedy spočívá ve výběru, doplnění a uspořádání převzatého obsahu. Myslím si, že mohu mít čisté svědomí, že jsem pro zájemce o obsah knihy a o autory zvolené pojetí výkladu tohoto obsahu, učinil takto to nejlepší co jsem mohl.

Citát: „Pět důvodů, proč stojí za to stát se projektovým manažerem
1. Je to zajímavá a náročná práce. Vaši pozornost bude vždy zaměstnávat nějaký problém a nikdy se nebudete nudit.
2. Uspokojení z práce je nezměrné. Zejména tehdy, když jste u něčeho od začátku až do konce.
3. Různorodost je kořením života. Žádné dva projekty nejsou úplně stejné a vždy se můžete naučit něco nového.
4. Jedná se o práci s lidmi. Na své cestě potkáte spoustu zajímavých lidí.
5. Nikdy nebudete bez práce. Svět se nikdy nedostane do situace, že by došly projekty, které je potřeba řídit.“

Citát: „Pokud jste právě nastoupili nebo chcete zacelit některé zjevné mezery ve vašich dovednostech, neočekávejte, že se z vás stane skvělý projektový manažer přes noc. Ať již však jste nováček nebo ostřílený odborník, nebudete muset čekat celé týdny, než se vám vložené investice vrátí. Existuje mnoho technik a praktických rad, které můžete použít ihned a které přinesou okamžité výsledky — něco skvělého pro každý den.“

Cituji: „Jako u každého jiného průvodce, museli jsme i vybírat, kterým tématům se budeme věnovat. Pozornost jsme zaměřili předem na to, co budete moci v praxi nejlépe použít a co bude možné aplikovat okamžitě. Ukážeme vám triky řemesla a pastí, kterým byste se měli vyhnout. Nejlepší však na našich radách je to, že jsou vyzkoušeny a otestovány v reálném světě projektového managementu.
Je toho mnoho, co bychom mohli říci o tradičních tématech projektového managementu, stejně jako můžeme dlouze vyprávět o jeho lidské stránce, která bývá často přehlížena. Projektoví manažeři se ne vždy trápí jenom úskalími svých plánů a seznamy rizik projektu, trápí se rovněž s lidmi!“

Citát: „Skvělí projektoví manažeři jsou
a) Zruční v disciplínách, které tvoří jádro projektového managementu. Vědí, jak se postavit k budování důvěryhodných a důkladných projektových plánů. Předvídají potíže a dokážou jim efektivně čelit. Jsou schopni plánovat a řídit své zdroje a vědí, že to, co mají dodat, musí vyhovět účelu použití.
b) Talentovaní v práci s lidmi. Vedou své týmy a v každodenní práci vytvářejí podmínky pro dosažení úspěchu. Jakkoliv zřejmé se to může zdát, jsou opravdovými odborníky ve vedení efektivních porad a pracovních schůzek.
c) Jsou vždy dychtiví se poučit. Vědí, že vždy existuje prostor pro rozšíření vědomostí. Při vlastním sebevzdělávání dokážou těžit z vlastních zkušeností, stejné jako ze zkušeností jiných.“

Témata, která jsou zastoupena v této knize:
a) Základní dovednosti projektového managementu
Plánování projektů, práce s riziky a problémy, řízení kvality, plánování a řízení cřrojů.
b) Dovednosti související s řízením lidí
vedení lidí, efektivní řízení porad, techniky řízení diskusí.
c) Poučení z projektu
Získání a využití zkušeností.

Osnova knihy – názvy kapitol
1. Cesta ke skvělému projektovému managementu
2. Umění plánování projektu
3. Řízení rizik a problémů projektu
4. Dodejte zákazníkům kvalitu
5. Řízení zdrojů
6. Vedení týmů k efektivitě
7. Produktivní komunikace
8. Vedení týmové diskuse
9. Poučte se!
10. Cesta ke skvělému projektovému managementu

Výběr dílčích témat, která mne zejména zaujala:
Plán je víc než pouhý časový rozvrh projektu
Stručný popis procesu
Krok 1: Identifikace klíčových rizik a problémů
Krok 2: Plánování zásahů
Krok 3: Monitorování a kontrola
Dohoda o tom, co bude vyhovující.
Ověřování kvality.
Jak se vyrovnat s nízkými očekáváními
Není to pouze o penězích
Nepodceňujte důležitost kvalifikovaných odhadů
Budování rezerv v oblasti zdrojů
Budování projektového týmu
Porady mohou mít mnoho odstínů.
Klíčové principy úspěšného vedení týmové spolupráce
Mějte přiměřená očekávání
Vytvoření prostředí podporující proces učení.
Umění se poučit
Formulovat poučení
Co z vás udělá skvělé projektové manažery?
Soustavné zlepšování

Moudrost autorů a tedy i knihy vyjadřují následující citáty, kterými jsou uvedeny jednotliví kapitoly: 10 kapitol – 10 citátů ( autory citátů najdete v knize )
„HODNOTA KNIHY MÁ BÝT MĚŘENA PODLE TOHO, CO SI Z Nf MŮŽETE VZÍT*
„DOBRÝ PLÁN, KTERÝ MATE DNES, JE LEPSf NE2 SKVĚLÝ PLÁN, KTERÝ BUDETE MÍT ZÍTRA.“
„SPOUSTA LIDÍ si PLETE SPATNÉ ŘÍZENÍ s OSUDEM.“
„NESTAČÍ, ŽE DĚLÁME, co JE v NAŠICH SILÁCH. NĚKDY MUSÍME DĚLAT TO, co SE OD NÁS POŽADUJE.“
NEMAM PENÍZE, ZDROJE ANI NADĚJI. JSEM NEJŠŤASTNĚJŠÍ ČLOVĚK NA SVĚTĚ.“
„TOU NEJHLUBŠÍ PODSTATOU VEDENÍ JE, ŽE MATE VIZI. MUSÍTE PROSTĚ VEDET, NA JAKOU TRUBKU HRAJETE.
„JEDNANÍ JE UDÁLOST, KTERÁ BERE MINUTY A MAŘÍ HODINY*
„SEHNAT DOBRÉ HRÁČE JE SNA DAT JE DOHROMADY, ABY HRÁLI, TO JE TA SLOŽITÁ ČÁST.“
„MUSÍTE SE UČIT z CHYB, KTERÉ UDĚLALI OSTATNÍ. NENÍ TOTIŽ MOŽNÉ, ABYSTE ŽILI TAK DLOUHO, ABYSTE JE VŠECHNY MOHLI UDĚLAT VY SAMI,“
„JENOM NUDNÍ LIDÉ jsou OSLNIVÍ u SNÍDANĚ. „

Výběr témat nejzajímavějších shrnutí - rad a tipů - zařazených do knihy:
Rychlá prověrka stavu projektu: pět vhodných otázek na začátek Pět kritických prvků každého dobrého plánu
Nejdůležitější náklady, o nichž musíte přemýšlet při sestavování rozpočtu
Tipy pro sestavení realistického časového rozvrhu
Metody identifikace rizika problému
Systém hodnocení rizik a problémů
Stanovení závažnosti rizika nebo problému
Tipy pro posouzení toho, zda projekt vyhovuje účelu
Faktory, jež byste měli zvažovat, když plánujete externí kontrolu kvality
Největší nástrahy tvorby kvalifikovaných odhadů se objeví, když
Tipy pro vyhledávání členů projektového týmu
Pět tipů, jak demotivovat
Praktické náměty jak zaujmout a vyvolat nadšení
Organizace porad v kostce
Tipy pro přípravu porady
Pět nejlepších způsobů, jak zničit poradu na samém začátku
Čtyři základní dle vedení týmové spolupráce
Postupy, které mohou zvýšit Šance na produktivní jednání
Tři metody, které projektoví manažeři používají nejčastěji
Jednoduchý**^ na brainstorming
Jednoduchý návod na brainstormíng
Jednoduchý postup tvorby rozhodnutí na základě stanovených kritérií
Juchý postup analýzy příčin
Kombinování metod vedení týmové diskuse: příklady
Jak můžete „využít“ zkušenosti z jiných projektů
Jak propagovat kulturu učení
Doporučení pro poučení z projektu
Jak se poučit
Neformální metody, jak se poučit
Skvělí projektoví manažeři jsou…
Sedm zvyků skvělých projektových manažerů
Skvělé příležitosti růstu

Kniha je psána přehledně, srozumitelně a má logickou osnovu.
Každá kapitola je opatřena Slovem na úvod a Shrnutím.
V každé kapitole najdete:
- Životní zkušenosti pánů Barkera & Colea
- Klíčové tipy pánů Barkera & Colea
- Závěrečné slovo pánů Barkera a Colea ohledně zahájení projektu
- Co by se projektovému manažerovi stát nemělo (ale co se stalo)
Potvrzuji tím oprávněnost obsahu anotace ( uvedené na webu vydavatele )
V anotaci se praví: „Tato knížka se od ostatních publikací o projektovém managementu odlišuje svou značnou praktičností, srozumitelností a jednoznačnou orientací na každodenní praxi projektového manažera. Nabízí cenné zkušenosti a osvědčené rady a jak úspěšně řídit projekty, jak je plánovat, řídit rizika, zdroje a kvalitu, jak vytvořit a řídit projektové týmy, vést efektivní porady o projektu, vyjednávat a dovést projekt k stanoveným výsledkům. Jednotlivé kroky a nástroje přibližuje jednoduše, srozumitelně a prakticky. Odkrývá, co nejlepší projektoví manažeři vědí, říkají a dělají.“

Citát na závěr této recenze : „Shromažďování zkušeností vyžaduje, abyste investovali čas a zdroje a uvedli je do života. Mohou být jakkoliv chytré nebo důkladné, ale nebudou k ničemu, pokud se vám je nepodaří prosadit a zužitkovat. Jediné kritérium pro posuzování lekcí by mělo být to, jak užitečné opravdu jsou. Nezáleží na tom, jak obsáhlá je vaše zpráva, záleží na tom, co s ní uděláte.
Aby se poučení opravdu stala tím, co od nich očekáváte, je potřeba abyste vytvořili zdravé projektové prostředí s kulturou, která se neuchyluje k výčitkám a nepovažuje chyby, které se stanou, za konec světa. Potřebujete vytvořit kulturu, která podporuje inovaci a propracované postupy. Vy, jako projektoví manažeři, musíte tým odvrátit od osobních pomst a sebeobviňování.
Mnoho projektových manažerů se na hodnotu vyhledávání a používání zkušeností dívá se skepsí. Myslíme si, že budete překvapeni, jak velkou okamžitou návratnost mohou mít. Svolejte svůj tým ještě dnes a zeptejte se: „Co bychom mohli dělat lépe právě tečí?“ Jakmile to uděláte, nemusíte se strachovat o budoucnost.
Doc. Arnošt Katolický
11.3.2009