PROJMAN 2

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Projektového řízení". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka obsahuje vlastní texty a zejména stručně komentované odkazy na pozoruhodné české a anglické zdroje v literatuře, v časopisech a na webu. Využijte možnosti nastavení RSS čtečky k automatickému sledování aktualizace obsahu weblogu.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

29.6.09

ITSystemS 6/09

www.systemonline.cz

Managed services přetvoří ICT na poskytovatele služeb

Informační systémy pro správu a údržbu majetku .

Elektronická fakturace – nejen posílání daňových dokladů

Manažerské rozhodování  v době ekonomických změn
Virtualizace v praxi (1)
(Bonus aka) Reportáž: Projektový management 2009

27.6.09

Vyhledávání v rámci portálu AKA MONITOR

Na domovskou stránku AKA MONITOR ( www.akamonitor.cz )
byla zařazena funkce pro vyhledávání v rámci celého portálu.
Soubor webových stránek a jejich vzájemné vazby vznikaly
postupně během více než 13-ti let a navigace mezi novými
a staršími stránkami není nejsnadnější. Zařazení funkce
vyhledávání ( podporované Googlem ) by mělo orientaci 
uživatelů v obsahu webových stránek portálu výrazně usnadnit.    

(Mnou) pozapomenutý webový zdroj věnovaný BPM

Asi bych se měl stydět za to, že jsem až dosud naprosto přehlížel zajímavý webový zdroj věnovaný BPM, kterým je www.bpm.com.
Portál se sám prezentuje těmito slovy:
„For over 5 years,
 BPM.com has been the Internet's top destination for articles, news, research and white papers on Business Process Management and workflow.  BPM is a process-centric approach to managing business operations, evolving from earlier and existing technologies and practices including business process re-engineering, workflow management, and document management.

Today with the advent of sophisticated process engines and management infrastructure, BPM is now viable enterprise-wide and one of the most exciting opportunities for business today. The entire life cycle of a business process can now be managed through BPM, creating one of the most rapidly growing market sectors for both services and technology. Never before have business and information technology converged to such a far-reaching extent. Properly implemented, BPM technology becomes part of the fabric of the corporation, the beating electronic heart of its operations.

We believe BPM will be recognized as the definitive source of sustainable competitive advantage for almost every medium to large enterprise. We also believe that how an organization implements BPM will determine the scale and nature of the potential advantage. Understanding BPM is therefore crucial to both business managers and IT managers. It is the role of BPM.com to provide news and in-depth articles about both the business and technology perspectives of business process management.“.

 

25.6.09

Úspěšný projektový manažér


Podtitulem:Jak se stát mistrem projektového managementu
Autor: Richard Newton
Vydala: GRADA

Knižka Richarda Newtona, kterou vydala GRADA, představuje praktickou a čtivou příručku. Stala se bestsellerem v západní Evropě. Zabývá se tím, jak úspěšně zvládnout řízení projektů v reálné praxi. Dozvíte se, co znamená úspěšná realizace projektu, jak porozumět, kdo jsou vaši zákazníci v projektu, co chtějí a jak s nimi nejlépe komunikovat, jak zjistit, co skutečně je vaším projektem, jak projekt nastartovat, jaké jsou ideální a nevhodné styly komunikace a práce, jak projekt řídit a jak dostat z projektového týmu to nejlepší. V knize je uveden i přehled nejdůležitějších nástrojů a technik PM. Najdete v ní i doporučení, kdy a jak projekt bez milosti "zavřít". Prostudováním této knihy se dozvíte jak se stát trvale úspěšným projektovým manažerem, schopným opakovaně realizovat projekty včas a v rámci rozpočtu.

Obsah – názvy kapitol:
Kapitola 1 - Základní termíny
Kapitola 2 - Naslouchání a mluvení
Kapitola 3 - Co opravdu je vaším projektem?
Kapitola 4 - Charakterové vlastnosti projektového manažera
Kapitola 5 - Jak odstartovat váš projekt
Kapitola 6 - Osobní styly
Kapitola 7 - Řízení vašeho projektu
Kapitola 8 - Tým
Kapitola 9 - Limity znalostí
Kapitola 10 - Techniky projektového managementu
Kapitola 11 - Vědět, kdy říct "ne"

Výběr dílčích témat:

- Stručně o názvosloví pracovních funkcí
- Sledy činností, projekty, programy a portfolia
- Komu jsou projekty určeny?
- Co je úspěch?
- Naslouchání - hledání porozumění požadavkům zákazníka
- Jak je důležité porozumět zadání projektu
- Charakterové vlastnosti projektového manažera
- Úsudky v projektovém managementu
- Dotek kreativity
- Jak odstartovat váš projekt
- Úvahy o rizicích a rozpočtových rezervách
- Projekt v reálném světě - praktické problémy a jejich překonávání
- Styly, které je třeba povzbuzovat
- Jak zjistíte, že máte uplatnit řídící zásah?
- Změny a jejich řízení
- Jak dostat z týmu to nejlepší
- Obecné zaměření versus specializace
- Odborné znalosti a obsah práce projektového manažera
- Rejstřík nástrojů projektového manažera
- Vědět, kdy říct ne
- Kdy vlastně potřebujete projektového manažera?
- Konstruktivní "zabití" projektu
O autorovi
Richard Newton se v průběhu 20-ti let věnoval celé řadě činností. Patří k nim rozvoj informačních technologií a vývoj programového vybavení, programy pro řízení podnikatelských změn, projekty v oblasti telekomunikací nebo zavedení nových výrobků. Richard Newton je držitelem inženýrských titulů v oblasti strojírenství a ekonomie, intenzivně pracoval rovněž jako konzultant v oblasti řízení.

19.6.09

"Projektový management podle IPMA"

Knihu vydala GRADA. 2009. Autoří: Jan Doležal, Branislav Lacko, Pavel Máchal a kolektiv
Projektové řízení je v současné době často skloňovaným termínem. O co ale vlastně jde? Jak si udělat co nejkomplexnější představu v přijatelném čase? Kolektiv autorů pod vedením Ing. Jana Doležala si vytyčil právě takový cíl - komplexně seznámit i laického čtenáře s problematikou řízení projektů a souvisejícími tématy na jednom místě, a to v první publikaci v ČR, která navazuje na mezinárodní standard projektového řízení IPMA (International Project Management Asociation) a využívá zkušeností autorů z tuzemských projektů a reálií. Kniha je členěna dle jednotlivých kapitol standardu IPMA (elementů), vysvětluje pojmy, představuje metody, popisuje souvislosti, uvádí příklady a obsahuje i otázky k samostatnému otestování znalostí. Knihu je možné použít nejen jako základní zdroj informací o projektovém řízení, ale i jako učebnici pro přípravu k certifikaci dle IPMA, což je doposud jediná mezinárodní certifikace v projektovém řízení prováděná v ČR (certifikuje Společnost pro projektové řízení o.s.).