PROJMAN 2

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Projektového řízení". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka obsahuje vlastní texty a zejména stručně komentované odkazy na pozoruhodné české a anglické zdroje v literatuře, v časopisech a na webu. Využijte možnosti nastavení RSS čtečky k automatickému sledování aktualizace obsahu weblogu.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

29.6.09

ITSystemS 6/09

www.systemonline.cz

Managed services přetvoří ICT na poskytovatele služeb

Informační systémy pro správu a údržbu majetku .

Elektronická fakturace – nejen posílání daňových dokladů

Manažerské rozhodování  v době ekonomických změn
Virtualizace v praxi (1)
(Bonus aka) Reportáž: Projektový management 2009