PROJMAN 2

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Projektového řízení". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka obsahuje vlastní texty a zejména stručně komentované odkazy na pozoruhodné české a anglické zdroje v literatuře, v časopisech a na webu. Využijte možnosti nastavení RSS čtečky k automatickému sledování aktualizace obsahu weblogu.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

30.9.09

The Agile Project Manager


Staying competitive in today’s economy means companies must deliver the right products to market faster than ever before. Agile methodologies are leading the way by helping software teams deliver products more frequently and with significantly higher quality. Making the switch to Agile practices challenges our traditional notions of software engineering best practices, project management methodologies, and team leadership styles. The Agile approach impacts every role on a project team differently and creates opportunities to learn new skills and new ways of working together.

Shifting toward Agile methodologies has a particularly significant impact on the Project Management community. Agile introduces an entirely new framework for planning projects and introduces new ways of managing time, cost, and scope. Agile challenges the Project Manager’s assumptions about certainty and encourages them to embrace change and manage risk through the delivery of working software. Collaboration, facilitation, servant-style leadership, coaching, and team building become signifi cant new skills that will help the Project Manager effectively lead Agile teams.
With these additional skills at their disposal, Agile Project Managers learn to deliver
greater value to the business in the face of uncertainty and change.
Více dozvíte na adrese:
http://www.requirementsnetwork.com/node/1942

26.9.09

Informace o obsahu časopisu Systémová integrace 2/09

Druhé číslo letošního ročníku (SI 2/09) bych bez zaváhání nazval malou
učebnicí informačního managementu a systémové integrace.
Články představují komplexní pohledy na danou problematiku.
Názvy článků:

- Řízení získané hodnoty v podnikové informatice

- eJustice jako jeden ze základních kamenů eGovemmentu v ČR …

- Obchodní modely Software as a Service

Methods and tools for data and software integration Enterprise Service Bus

- Cloud Computing

- Člověk a informační systém

- Sestavení projektového týmu (Porovnání přístupů rigorózních a agilních metodik)

- From Web 2.0 to Enterprise Web 2.0 and to Enterprise 2.0

- Možné IT strategie v době hospodářské krize – ohlédnutí za Systémovou integrací 2009

Málo kdy se v jednom výtisku odborného časopisu soustředí tolik
navazujících kvalitních pohledů na aktuální problematiku řízení ICT.
Blahopřeji redakční radě SI, především jejímu předsedovi J. Pourovi.
----------------------------------------------------------------

AKA MONITOR - ISSN 1804-042X - seznam monitorovaných časopisů:
Systémová integrace, CHIP, ComputerWorld, CIO Business World,
Security World, ITSystems, Úspěch, PIXEL,ComputerDesign, itCAD,
Jak na počítač, Počítač pro každého,Extra PC, Nejlepší Rady PC,
Connect!, Computer, Mobility,BIZ, THINK!(IBM), Svět poznání, DIGIfoto,
FOTOlife, Účetnictví,SAT & DVB-T mag.,Extra Hardware,
www.akamonitor.cz/5xnej.htm
---------------------------------------------------------------
 

21.9.09

"Process Performace Lifecycle".

Na svém portálu jsem pro vás vystavil PDF soubor s přednáškou
firmy IDS Scheer, věnovanou tématu:
"Process Performace Lifecycle".
Obsahuje 35 slajdů plných cenných schemat, které mohou snadno
obohatit vaše přednášky, články, nebo vás prostě inspirovat.
Adresa prezentace:

http://www.akamonitor.cz/articles/ProcessPerformanceLifecycle.pdf

19.9.09

Technology Forum - A Virtual Tradeshow - Informace - Katolický

Technology Forum - A Virtual Tradeshow
Pozvánka:
System z Software Technology Forum - A Virtual Tradeshow
Broadcast Date: September 23, 2009 at 11 a.m. Eastern Daylight Time Tradeshow Starts (10:30 a.m. EDT - registration, visit the Exhibit Hall and Resource Center)
 
The global market, with its quick shifts in direction, is forcing businesses to lean on IT to deliver results faster, more efficiently and with less cost. Every facet of IT is impacted, and every professional who works in IT feels the pressure as application after application is deployed into the dynamic enterprise.
Keep up on the latest technology -- from hardware to software to the tools that maximize their value -- when you join us on Sept. 23, 2009 for our System z Software Technology Forum being delivered to you as a virtual tradeshow. Attending a tradeshow from your desktop gives you many benefits, in addition to saving travel time. Chat with technical experts, learn about new product enhancements and tools that can help you stay on top of the demands of your job, and gather materials you can study and reference later.
Don't miss our keynote speaker! Ray Jones, Vice President, Worldwide System z Software Sales, IBM Software Group, will give an update on System z software and how it can help your enterprise.
 
Virtual doors open at 10:30 a.m. EDT on Sept. 23, 2009, and will remain open through the duration of the virtual tradeshow.
Program virtuální konference najdete na TÉTO adrese.
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X doc. A. Katolický

 
AKA MONITOR - ISSN 1804-042X - seznam monitorovaných časopisů:
ComputerWorld, CIO Business World, Security World, ITSystems,
Úspěch, PIXEL,ComputerDesign, itCAD, Jak na počítač, Počítač
pro každého,Extra PC, Nejlepší Rady PC, Connect!, Computer,
Mobility,BIZ, THINK!(IBM), Svět poznání, DIGIfoto, FOTOlife,
Účetnictví,SAT & DVB-T mag.,Extra Hardware, www.akamonitor.cz/5xnej.htm
---------------------------------------------------------------
 

16.9.09

Building Project Management Skills through Training and Coaching

Once the methodology has been selected, the PMO has to work to get the organization to adopt the common processes. Two of the primary ways this is done are through training and coaching services.

íce se dozvíte na adrese: www.tenstep.cz resp. www.tenstep.com
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X doc. A. Katolický

 

10.9.09

Seznam monitorovaných časopisů na portálu AKA MONITOR - září 2009

AKA MONITOR - ISSN 1804-042X - seznam monitorovných časopisů:
ComputerWorld, CIO Business World, Security World, ITSystems,
Úspěch, PIXEL,ComputerDesign, itCAD, Jak na počítač,
Počítač pro každého,Extra PC, Nejlepší Rady PC, Connect!,
Computer, Mobility,BIZ, THINK!(IBM), Svět poznání, DIGIfoto, FOTOlife,
Účetnictví, SAT & DVB-T mag.
www.akamonitor.cz/5xnej.htm

 

8.9.09

Úspěch - produktivita a inovace 3/2009

www.e-api.cz
Štíhlá výroba v různých průmyslových odvětvích
Zavedení metody 5S v Třineckých Železárnách, a.s.
Štíhlá výroba - konkurenční výhoda v době recese
Výroba hraček LEGO - skutečný, dlouhodobý projekt
World Class Manufacturing v Plzeňském prazdroji
(Bonus aka) Material Flow Cost Accounting
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X doc. A. Katolický