PROJMAN 2

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Projektového řízení". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka obsahuje vlastní texty a zejména stručně komentované odkazy na pozoruhodné české a anglické zdroje v literatuře, v časopisech a na webu. Využijte možnosti nastavení RSS čtečky k automatickému sledování aktualizace obsahu weblogu.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

30.9.09

The Agile Project Manager


Staying competitive in today’s economy means companies must deliver the right products to market faster than ever before. Agile methodologies are leading the way by helping software teams deliver products more frequently and with significantly higher quality. Making the switch to Agile practices challenges our traditional notions of software engineering best practices, project management methodologies, and team leadership styles. The Agile approach impacts every role on a project team differently and creates opportunities to learn new skills and new ways of working together.

Shifting toward Agile methodologies has a particularly significant impact on the Project Management community. Agile introduces an entirely new framework for planning projects and introduces new ways of managing time, cost, and scope. Agile challenges the Project Manager’s assumptions about certainty and encourages them to embrace change and manage risk through the delivery of working software. Collaboration, facilitation, servant-style leadership, coaching, and team building become signifi cant new skills that will help the Project Manager effectively lead Agile teams.
With these additional skills at their disposal, Agile Project Managers learn to deliver
greater value to the business in the face of uncertainty and change.
Více dozvíte na adrese:
http://www.requirementsnetwork.com/node/1942