PROJMAN 2

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Projektového řízení". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka obsahuje vlastní texty a zejména stručně komentované odkazy na pozoruhodné české a anglické zdroje v literatuře, v časopisech a na webu. Využijte možnosti nastavení RSS čtečky k automatickému sledování aktualizace obsahu weblogu.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

8.10.09

Excel 2007 v příkladech - 150 příkladů ke stažení
MS Excel patří nesporně (nejen) u ekonomů, účetních  a manažérů, k nejvyužívanějším programům. 
Současně je jedním z programů, jejichž funkční potenciál je poměrně málo využíván. Důvody jsou dvojí. Některé funkce jsou málo využívány proto, že uživatelé Excelu tyto funkce prostě neznají. Jiné jsou málo využívány proto, že uživatelé je sice znají, ale nemají dost dobrou představu o možnostech jejich efektivního využití. V těm autorům, kteří se snaží tuto situaci změnit, nesporně patří Josef Pecinovský.

Excel 2007 v příkladech - Podtitul: řešené úlohy – 2. aktualizované vydáníVydala GRADA - Edice:  Průvodce - Autor:  Josef Pecinovský
Druhé aktualizované vydání úspěšného bestselleru tohoto českého odborníka na kancelářské programy vyšlo v tomto roce v GRADĚ v edici Průvodce. Autor má velké praktické zkušenosti s vyučováním Excelu, a to jak na střední škole, tak v kurzech pro uživatele počítačů z praxe. Při této činnosti použil desítky příkladů, které tvoří základ této knihy. Kniha  obsahuje na 150 řešených příkladů, které zahrnují nejčastější problémy ze všech oblastí, v nichž lze Excel využít, především tedy ve školství, v kancelářích a v domácnosti. Příklady jsou řazeny tak, aby se při práci s Excelem přecházelo od jednodušší problematiky ke složitější. Některé příklady však rozsah výše uvedené publikace překračují, což platí zejména o kapitolách, které se týkají databází, kontingenčních tabulek, scénářů a sestavení jednoduchých maker.
Zřejmě to nebude první kniha o Excelu, s kterou se setkáváte a budete si proto chtít ověřit do jaké míry by studium této knihy mohlo být pro vás přínosem.
GRADA vám pro toto rozhodování nabízí nezvyklý komfort. Především chci upozornit na skutečnost, že všechny příklady použité v knize jsou k volnému stažení na strákách GRADY věnovaných této knize. 

Více informací o knize a o autorovi najdete na adrese:
 ZDE-ZDE
Využitím odkazu „Google preview“ si můžete prolistovat 20 % knihy: ZDE-ZDE
Úplná sada příkladů z knihy ke stažení na adrese: ZDE-ZDE


http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X doc. A. Katolický


7.10.09

10 ways to effectively estimate and control project costs

Estimating what a project will cost is only half the battle; controlling those costs during the project and after delivery is equally critical.
 
This information is based on a previously published article and is also available as a PDF download.
Building a better bottom line is just as important for an IT department as it is for the whole organization at the enterprise level. Implementing sound financial management within an IT framework is broader than simply being more efficient. Many factors are involved: an understanding of the main drivers of IT costs, aligning IT spending plans with overall business strategy, using financial resources efficiently, viewing IT expenditures as investments and having procedures to track their performance, and implementing sound processes for making IT investment decisions.
Estimating what a project will cost is only half the battle; controlling those costs during the project and after delivery is equally critical. In this article, we examine some methods to predict and manage costs, part of a sound basis for overall IT financial management.
1: Control baseline costs
2: Acknowledge hidden IT spending impacts
3: Understand long-term application costs
4: Understand IT cost estimation truths
5: Leverage current system investments
6: Implement short-term cost cutting measures
7: Implement long-term cost cutting measures
8: Implement pricing and chargeback mechanisms
9: Use governance to drive IT investment decisions
10: Quantify the value/benefit proposition for IT investments
Více se dozvíte na adrese:
http://blogs.techrepublic.com.com/10things/?p=1059&tag=nl.e053
---------------------------------------------------------------
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X doc. A. Katolický

TenStep Integrated Project Management Suite

TenStep Integrated Project Management Suite

Methodology and more ... it's all here!

TenStep has the integrated suite of products that you need to enable project success. It is more than a methodology. It is the ultimate combination of sound project management processes and supporting content for skill-building
- all in one product
- Licenses for companies and individuals.
- Full world-class project management processes
- Techniques for every process
- Full e-classes eligible for PDUs
- Over 100 audio e-learning sessions

Více na adrese: ZDE-ZDE