PROJMAN 2

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Projektového řízení". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka obsahuje vlastní texty a zejména stručně komentované odkazy na pozoruhodné české a anglické zdroje v literatuře, v časopisech a na webu. Využijte možnosti nastavení RSS čtečky k automatickému sledování aktualizace obsahu weblogu.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

4.3.11

Konference Projektový management 2011

Ve dnech 13. a 14. dubna 2011 se na půdě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně uskuteční již čtvrtý ročník Konference Projektový management, tentokrát s podtitulem "plán X realita". Na organizaci a realizaci letošního ročníku se budou opět podílet studenti Fakulty multimediálních komunikací. Budete si moci vyslechnout přednášky, případové studie z různých oborů a navštívit zajímavé workshopy. V závěru prvního dne se můžete těšit na příjemně strávený společenský večer.

V rámci konference proběhne taktéž soutěž Microsoft ProjectOn, která si klade za cíl najít a ocenit mladé projektové manažery z řad studentů vysokých škol. Vyhodnocení soutěže proběhne 13. dubna ve Zlíně. Přihlášené projekty mohou očekávat kritiku z řad odborné veřejnosti a nejlepší projekty budou odměněny hodnotnými cenami od společnosti Microsoft.

Postup přípravy obsahové části konference můžete sledovat na adrese:

http://www.konferencepm.cz/2011/

Tamtéž se můžete přihlásit k účasti na konferenci.